AINEISTOJA OPETUKSEEN
 

MUSEOIDEN TUOTTAMAT OPPAAT JA TEHTÄVÄMATERIAALIT

Oppaita ja näkökulmia museoiden tuottamien aineistojen hyödyntämiseen osana opetusta. Linkit johtavat museoiden tai muun aineiston kokoajan tai tuottajan sivustolle.

Aboa Vetuksen tehtäväpaketti
Museo on koonnut opettajille materiaalipaketin Turun keskiaikaan ja kaupunkiarkeologiaan tutustumisen tueksi. Padlet-seinälle on koottu erilaista materiaalia, josta voi koostaa vaikka oppitunnin: videoita, informaatiota, tietovisa sekä erilaisia syventäviä ja luovia tehtäviä. Oma padlet-seinä löytyy sekä alakoulun että yläkoulun opetukseen.

Abstrakti! vuosisadan ilmiö 1917–2017
Suomen valokuvataiteen museon näyttely Abstrakti! lähestyy modernismin myötä kuvataiteen kentällä keskeiseksi muodostunutta ei-esittävää taidetta valokuvan näkökulmasta. Tehtävissä nousevat esiin abstraktien valokuvien keskeiset ominaisuudet: aika & liike, materia, muoto ja valo & väri.

Osa tämän materiaalin tehtävistä käsittelee abstraktia taidetta yleisemmin, osa kiinnittyy juuri tämän näyttelyn kuviin. Tehtäviä kannattaa soveltaa oppilaiden lähtötason ja taustatietojen mukaan. Keskustelutehtävät sopivat pohdittaviksi näyttelyvierailun aikana. Oppitunneille suunnatut tehtävät kannustavat tutkimaan näyttelyn teemoja henkilö kohtaisesta näkökulmasta ja ne soveltuvat toteutettaviksi etenkin näyttelykäynnin jälkeen.

Antero Varelius – monialainen oppimiskokonaisuus yläkouluihin
Tyrväällä syntyneellä Antero Vareliuksella (1821 – 1904) oli merkittävä rooli suomen kirjakielen kehittämisessä. Hän toimi mm. pappina, historioitsijana sekä kirjailijana. Monialainen oppimiskokonaisuus on rakennettu siten, että sitä voidaan käyttää keskittyen Antero Vareliuksen elämään ja ammatilliseen toimintaa. On myös mahdollista valita vain jokin erityisteema, joka tukee tietyn aineen oppimistavoitteita. Kokonaisuus on Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin tuotantoa.

Arkkitehtuurin löytölaatikko
Kasvattajan opas johdattaa yleistajuisesti arkkitehtuurikasvatukseen, esittelee teeman suhteessa uudistettuun opetussuunnitelmaan ja sisältää helppoja käytännön esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön ja arkkitehtuurin tutkiskelemiseen.

Francesca Woodman: Enkelinä olemisesta
Suomen valokuvataiteen museon koostaman materiaalin tehtävät pyrkivät innostamaan etsimään uusia näkökulmia taidevalokuvaan, sen katsomiseen sekä omaan kuvalliseen tekemiseen. Osa tehtävistä käsittelee valokuvaa yleisemmin, osa kiinnittyy juuri tähän näyttelyyn.Näyttelyn teemoja taustoittavaan materiaaliin kannattaa tutustua jo ennen näyttelyvierailua, ja sitä voi hyödyntää sen aikana. Se toimii myös taustoituksena tehtävämateriaalille, josta löytyy sekä keskustelutehtäviä että luokassa toteutettavia tehtäviä.Tehtävät on jaoteltu ikäryhmittäin, mutta on sallittua ja suotavaa soveltaa niitä oppilaiden lähtötasot ja kiinnostuksenkohteet huomioiden. Tehtävissä käsiteltäviä teemoja ovat mm. valokuvaustekniikka, surrealismi, antiikki ja kehollisuus. Tehtäviä sopivat hyödynnettäviksi opetuksessa myös näyttelyn päättymisen jälkeen.

Lönnströmin taidemuseon tehtäviä ja aineistoja
Lönnströmin taidemuseon verkkosivuilla on käytettävissä museon nykytaideprojekteihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi nykytaideprojekti Khronoksen talon virtuaalitodellisuusympäristön esittely ja latausohjeet.

Mantan matkassa
Opetuspaketti, jonka avulla on mahdollista tutustua paikallisen kansanparantajan, Tyrvään Mantan elämäntyöhön sekä 1800- ja 1900-lukujen vaihteen terveydenhuoltoon, kansanparannukseen ja paikallishistoriaan. Mantan matkassa on Sastamalan seudun museon opetusmateriaalia.

Markalla merkkareita - 1970-luku tutuksi

Tervetuloa seikkailemaan 1970-luvun Suomeen, jolloin raha oli markka ja sillä saattoi ostaa kioskilta sitkeitä makeisia nimeltään Merirosvoraha. Merirosvorahoja kutsuttiin merkkareiksi ja niitä oli sekä salmiakin- että hedelmänmakuisia. Tältä sivustolta löydät tietoa, tarinoita, tehtäviä, valokuvia ja muuta mukavaa lapsuuteen 70-luvulla liittyvää. Tarinoiden taustalla on muistelukeräykseen vastauksena saatuja kertomuksia. Tämä opetuspaketti on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen ja alaluokkien käyttöön, mutta kuka tahansa on tervetullut mukaan tutustumaan. Kokonaisuus on syntynyt Keski-Uudenmaan kunnallisten museoiden yhteistyössä. Mukana hankkeessa ovat Hyvinkään kaupunginmuseo, Järvenpään taidemuseo, Keravan museo, Mäntsälän museotoimi, Nurmijärven museo ja Tuusulan museo.

Mikä meteli – Kiljusen herrasväki kirjallisuuskasvattajana
Julkaisun artikkeleissa pureudutaan Kiljusten innoittamana toiminnalliseen oppimiseen ja kriittiseen pedagogiikkaan koulun ja museon näkökulmista. Julkaisu antaa vinkkejä erityisesti draaman soveltamiseen kirjallisuuden opetuksessa. Lisäksi luvassa on runsaasti ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien kehittelemiseen yhden kirjasarjan, Kiljusen herrasväen tarinoiden pohjalta. Julkaisu on Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin tuotantoa.

Kokonaisuuden tarkoituksena on suomalaisten satujen avulla avata ovet mielikuvituksen maailmaan ja kulttuurin satuperintöön. Valittuja satuja on kymmenen ja kullekin on suunniteltu oma toiminnallinen kokonaisuus. Materiaalin on myös tarkoitus innostaa yhteistyöhön kodin ja päiväkodin välillä. Kokonaisuus on Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin tuotantoa.

Tutustumis- ja tehtäväreitti kuvanveistäjä Eemil Halosen elämään ja taiteeseen. Taiteilijan tie kertoo yhden merkittävän suomalaisen kuvanveistäjän tarinan ja samalla innostaa nuoria kuvanveiston ja taidehistorian maailmaan. Tuotanto: Halosten Museosäätiö/Taidemuseo Eemil.