MUSEOT MEDIAKASVATTAJINA
 

Museoilla on osaamista ja vahva perinne erilaisten sisältöjen esittämisessä niin näyttelyiden kuin yhä enemmän verkon avulla. Tässä työssä tekstit, kuvat ja erilaiset tietosisällöt ovat keskeisiä elementtejä. Museoiden tehtävänä on avartaa historian, taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmia, tarjota uutta tietoa ja yhdistää sitä jo olemassa olevaan.

Museoiden monipuolisten sisältöjen hahmottamisessa ja ymmärtämisessä tarvitaan mediaosaamista sekä museoiden henkilökunnalta että museokävijöiltä. Medialukutaidossa olennaista on esimerkiksi kyky silmäillä ja sen pohjalta hahmottaa pääasioita. Museot voivat auttaa lapsia oivaltamaan, miten ympäröivä kulttuuri vaikuttaa medialukemiseen ja -kokemiseen.

Museot tuottavat monipuolista ja luotettavaa sisältöä medialukutaidon kehittämiseen ja mediakasvatukseen. Museot ovat mediarikkaita ympäristöjä, joissa yhdistyvät erilaiset tekstit, kuvat ja konkreettiset esineet ja niiden sisältämä informaatio.

Mitä on mediakasvatus ja medialukutaito?


Mediakasvatus tähtää erityisesti lasten ja nuorten medialukutaidon kehittämiseen. Mediataitokoulun määritelmän mukaisesti mediakasvatus toimintana on kasvatusta, oppimista ja opettamista, joka tapahtuu mediakulttuurissa ja suhteessa mediaan.

Lasten ja nuorten maailmankuva rakentuu medioiden välityksellä. Ilmiöt ovat usein monialaisia ja niissä sekoittuvat niin viihde kuin uutiset. Museoiden mediakasvatus antaa lapsille ja nuorille taitoja ja välineitä arvioida tietoa ja mediakulttuuria. Se kannustaa heitä pohtimaan arvoja ja oikeuksia sekä kyseenalaistamaan ja suhtautumaan lähteisiin kriittisesti.

Mediakasvatuksessa voidaan tuottaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa myös omia sisältöjä. Tekemällä ja kokeilemalla lapset ja nuoret saavat näkökulmaa medioiden tarjoamiin todellisuuksiin ja voivat tulkita niitä itse.