AINEISTOJA OPETUKSEEN
 

MOBIILIOPPAAT

Yhteistyö museoiden ja koulujen kesken mahdollistaa lasten ja nuorten osallistumisen kulttuuriperintöön. Julkaisualustat ja -työkalut antavat lapsille ja nuorille valmiuksia toteuttaa itselle merkityksellisiä kulttuuriperintöön, lähiympäristöön, historiaan ja taiteeseen liittyviä sisältöjä ja julkaista niitä verkossa. Tämä lisää lasten ja nuorten kulttuuriperintöön liittyviä tietoja, taitoja ja kokemuksia sekä tukee osallisuuttaa kulttuuriperinnön määrittelyyn. Osallistuminen tuottaa vertaisaineistoja historiasta lasten ja nuorten omista lähtökohdista käsin ja tukee opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista ja monialaista oppimista.

Mobiilioppaat ja -reitit on toteutettu yhteistyössä museoiden ja koulujen kesken. Alustana on käytetty museoiden käytössä olevaa Seinätön museo -palvelua.

Vantaa (Vantaan kulttuurihistoriaa) 

Rauma (Nuorten suosikkipaikat Vanhan Rauman maailmanperintökohteessa sekä hiukan paikallishistoriaa)

Tampere (Viestinnän historia -tietokilpailu)

Sammallahdenmäki (Suomen ainoa arkeologinen maailmanperintökohde) 

Verla (Reitti maailmanperintökohde Verlasta)

Tampere (Posteljoonin matkassa pitkin Tamperetta)

Espoo (huvilaelämää Villa Rulluddissa)

Tuusula (Lasten tärkeät kohteet Tuusulan Paijalassa)

Lohja (Vuoden 1918 tapahtumapaikkoja Lohjan keskustan alueella)

Heinola (Nuorten tärkeät paikat Heinolassa)

Kuhmoinen (Kuhmoisten linnavuori)