AINEISTOJA OPETUKSEEN
 

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hankkeen esittely

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön on Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen museoliiton yhdessä koordinoima hanke, joka käynnistyi tammikuussa 2018. Se on yksi Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden hankkeista. Hanke päättyi 31.12.2018. 

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hankkeessa lapset ja nuoret (esimerkiksi koululuokka) suunnittelevat yhteistyössä museoiden kanssa mobiilireittejä lähiympäristöönsä tai vaikka museon näyttelyyn liittyen. Mobiilireitit voivat liittyä historiaan, kulttuuriperintöön, taiteeseen tai muuhun yhdessä sovittuun teemakokonaisuuteen.

Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten osallisuutta kulttuuriperintöön, luoda uudenlaisia yhteistyön muotoja museoiden ja koulujen välille, sekä tukea museoiden asemaa osana monipuolisia oppimisympäristöjä. Mobiilireitit laaditaan museoiden käytössä olevalle Seinätön museo -alustalle ja ne ovat valmistuttuaan kenen tahansa kiinnostuneen hyödynnettävissä. Valmiit mobiilireitit löytyvät täältä.