AINEISTOJA OPETUKSEEN
 

MOBIILIOPPAAT

Yhteistyö museoiden ja koulujen kesken mahdollistaa lasten ja nuorten osallistumisen kulttuuriperintöön. Julkaisualustat ja -työkalut antavat lapsille ja nuorille valmiuksia toteuttaa itselle merkityksellisiä kulttuuriperintöön, lähiympäristöön, historiaan ja taiteeseen liittyviä sisältöjä ja julkaista niitä verkossa. Tämä lisää lasten ja nuorten kulttuuriperintöön liittyviä tietoja, taitoja ja kokemuksia sekä tukee osallisuuttaa kulttuuriperinnön määrittelyyn. Osallistuminen tuottaa vertaisaineistoja historiasta lasten ja nuorten omista lähtökohdista käsin ja tukee opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista ja monialaista oppimista.

Oppaita ja -reittejä löydät Seinätön museo -verkkosivulta