AINEISTOJA OPETUKSEEN
 

MUSEOIDEN TUOTTAMAT OPPAAT JA TEHTÄVÄMATERIAALIT

Oppaita ja näkökulmia museoiden tuottamien aineistojen hyödyntämiseen osana opetusta. Linkit johtavat museoiden tai muun aineiston kokoajan tai tuottajan sivustolle.

1920 / 2020: uuden vuosikymmenen uutiset: tehtäväpaketti

Miten 20-luku alkoi sata vuotta sitten? Tutustu suomalaiseen elämään uutishistorian kautta. Lehti-ilmoitusten avulla on tarjottu työtä juustonsuolaajalle ja houkuteltu yleisöä kansainvälisiin mäenlaskukilpailuihin. Politiikan uutisissa taas on pohdittu, kuuluuko Ahvenanmaa Suomelle vai Ruotsille. Päivälehden museon tehtäväpaketti sopii yläkoulun ja lukion opetukseen. Helsingin Sanomien lehtileikkeet kertovat arjesta vuonna 1920: uutisiin, uutiskuviin ja lehti-ilmoituksiin liittyvät tehtävät ohjaavat miettimään, mikä on muuttunut ja toisaalta myös, mikä on pysynyt samankaltaisena sadan vuoden aikana. Tuotanto: Päivälehden museo

Aboa Vetuksen tehtäväpaketti
Museo on koonnut opettajille materiaalipaketin Turun keskiaikaan ja kaupunkiarkeologiaan tutustumisen tueksi. Padlet-seinälle on koottu erilaista materiaalia, josta voi koostaa vaikka oppitunnin: videoita, informaatiota, tietovisa sekä erilaisia syventäviä ja luovia tehtäviä. Oma padlet-seinä löytyy sekä alakoulun että yläkoulun opetukseen.

Abstrakti! vuosisadan ilmiö 1917–2017
Suomen valokuvataiteen museon näyttely Abstrakti! lähestyy modernismin myötä kuvataiteen kentällä keskeiseksi muodostunutta ei-esittävää taidetta valokuvan näkökulmasta. Tehtävissä nousevat esiin abstraktien valokuvien keskeiset ominaisuudet: aika & liike, materia, muoto ja valo & väri.

Osa tämän materiaalin tehtävistä käsittelee abstraktia taidetta yleisemmin, osa kiinnittyy juuri tämän näyttelyn kuviin. Tehtäviä kannattaa soveltaa oppilaiden lähtötason ja taustatietojen mukaan. Keskustelutehtävät sopivat pohdittaviksi näyttelyvierailun aikana. Oppitunneille suunnatut tehtävät kannustavat tutkimaan näyttelyn teemoja henkilö kohtaisesta näkökulmasta ja ne soveltuvat toteutettaviksi etenkin näyttelykäynnin jälkeen.

Afrikka Suomessa - opetusmateriaali

Monipuolinen opetuspaketti, jossa on mukana muun muassa lyhytdokumentteja, elokuvia, valokuvia ja radio-ohjelmia. Tehtävät sopivat parhaiten yläkoululaisille ja toiselle asteelle, mutta osa on sovellettavissa myös alakoululaisille. Sopivia sisältöjä löytyy etenkin äidinkielen, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, maantieteen, musiikin, elämänkatsomustiedon, uskonnon, kuvataiteen ja  terveystiedon opetukseen. Materiaali kattaa monia globaalikasvatuksellisia teemoja ja sen tavoitteena on avartaa oppilaiden maailmankuvaa ja rohkaista heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tuotanto: Työväenmuseo Werstas

Ainolan alue ja metsä

Ainola museon kotisivuilta löytyy pieni "soiva luontopolku" - linkit Jean Sibeliuksen puusarjaan op. 75 ja Suomen Metsäyhdistyksen tuottamiin puulajitunnistus -kortteihin. Näistä voi sommitella haluamansa tehtävän kuunnellen, piirtäen tai kirjoittaen. Puulajikortit voi tulostaa ja niiden avulla voi tehdä kevään edetessä tunnistusretken lähimetsään. Kun museo jälleen aukeaa, aineisto on käytettävissä museon metsässä. Tuotanto: Ainola museo ja Suomen Metsäyhdistys ry

Ajatuksella - Tehdään yhdessä!
Ateneumin taidetehtävät johdattelevat keskustelemaan taidekuvista yhdessä koko luokan kanssa. Kuvien katselun jälkeen voittekin kääriä hihat ja paneutua taidetehtäviin. Tehtävät on suunniteltu neljälle ikäryhmälle, mutta materiaalia voi hyvin soveltaa vapaasti eri luokka-asteilla.

Alvar Aallon jalostettu maisema – näyttelyn kohteet ja teemat verkossa

Tällä sivulla voit tutustua virtuaalisesti Alvar Aallon jalostettu maisema -näyttelyn kohteisiin ja teemoihin. Sivulta voit myös ladata materiaalit etäopetuksen tueksi. Arkkitehtuurimuseon päänäyttely esittelee kansainvälisesti tunnetuimman arkkitehtimme Alvar Aallon (1898–1976) suunnittelusta harvemmin nähtyä puolta: arkkitehtuurin yhteyttä ympäröivään maisemaan ja luontoon. Sivulla on hyödynnettävissä useampia materiaaleja.

Näyttelyn opetusmateriaalipaketti sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä. Se soveltuu erityisen hyvin osaksi peruskoulun ja lukion kuvataiteen opetusta (KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt) lähi- ja etäopetuksessa. Google Maps -kartan avulla voi tutkia Alvar Aallon maisema-arkkitehtuuria Suomessa. Jokaisesta kohteesta avautuu tietolaatikko, joihin on piktorgrammein merkitty ne keinot, joita Alvar Aallo käytti maiseman jalostamiseen. Sivustolla on myös  valokuvaus- ja pohdintatehtävä (Instagram). Jaa itse ottamasi valokuva Alvar Aallon kohteesta ja kerro omin sanoin, minkälaisia ajatuksia maisema sinussa herättää. Tehtävä sopii sovellettavaksi etäopetuksessa myös ilman Instagramia. Kuvia voi etsiä verkosta, käydä keskustelua ja kirjoittaa niiden pohjalta. Pääsiäisen jälkeen sivulla on katsottavissa Alvar Aallon jalostettu maisema -näyttelyn verkko-opastukset suomeksi ja englanniksi.  Tuotanto: Suomen Arkkitehtuurimuseo

Amos Rexin etäopetusmateriaali

Kokosimme kaikki Amos Rexin etäopetuksen sisällöt yhdelle sivulle! Tuotanto: Amos Rex.

Amos Rexin opepaketti

Opepaketti on suunnattu tukemaan opettajien omatoimivierailuja ryhmän kanssa museossa, mutta sen sisältämät tehtävät ovat myös räätälöitävissä kotiopetukseen, esimerkiksi yhdessä Absurdeja aikoja –videotaidekokonaisuuden kanssa. Tuotanto: Amos Rex.

Antero Varelius – monialainen oppimiskokonaisuus yläkouluihin
Tyrväällä syntyneellä Antero Vareliuksella (1821 – 1904) oli merkittävä rooli suomen kirjakielen kehittämisessä. Hän toimi mm. pappina, historioitsijana sekä kirjailijana. Monialainen oppimiskokonaisuus on rakennettu siten, että sitä voidaan käyttää keskittyen Antero Vareliuksen elämään ja ammatilliseen toimintaa. On myös mahdollista valita vain jokin erityisteema, joka tukee tietyn aineen oppimistavoitteita. Kokonaisuus on Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin tuotantoa.

Apteekkarin kauppahuone
Entisaikojen apteekissa myytiin ja tehtiin monenlaista. Gustaf Adolf Serlachiuksen toimiessa Tampereella apteekkarina rohdoksista valmistettiin erilaisia lääkkeitä, jotka myös pakattiin omissa tiloissa. Tehdasvalmisteisia lääkkeitä ei juuri ollut. Tutustu apteekkioppilaan työhön ja tee kauppahuoneen tehtäviä omassa järjestyksessäsi. 
Tuotanto: Serlachius-museot.

Katutaiteesta englanniksi
Tutustu maailman kuuluisimpaan katutaiteilijaan Banksyyn ja katutaiteen maailmaan – ja opi samalla englannin kieltä. Serlachius-museot on yhdessä British Councilin kanssa koonnut kielen oppimisen materiaalipaketin.

Arkkitehtuurin avaimia -opetusmateriaalia

Alvar Aalto -museon oma Arkkitehtuurin avaimia –opetusmateriaali johdattelee arkkitehtuurin peruskäsitteiden äärelle. Tehtäviin on suunniteltu museon näyttelystä löytyvät tehtäviin liittyvät apuvälineet. Voit kuitenkin mainiosti käyttää aineistoa arkkitehtuurin tutkimiseen muuallakin ja soveltaa tehtäviä kotona löytyvien apuvälineiden ja materiaalien kanssa. Tuotanto: Alvar Aalto museo

Designmuseon muotoilukasvatuksen työkaluja 
Designarkiston muotoilukasvatusmateriaali on suunniteltu erityisesti peruskoulujen 3.–9. luokkien opetukseen. Materiaalin pohjana toimivat Designarkiston ja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston laajat arkistomateriaalit.

Eemelin opintie -opetuspaketti

Hämeenkyrön kulttuuri- ja sivistyspalvelut, F.E. Sillanpään seura ja Pirkanmaan maakuntamuseon Seutumuseohanke ovat yhteistyössä toteuttaneet hämeenkyröläisestä Nobel-kirjailija F. E. Sillanpäästä blogipohjaisen Eemelin opintie -opetuspaketin. Eemelin opintie -opetuspaketti on koottu pääosin alakouluikäisiä ajatellen, mutta opetuspaketti sisältää myös paljon yläkouluikäisille soveltuvaa materiaalia. Opetuspaketti toimii opettajan lähdemateriaalina, mutta oppilaat voivat tutustua aineistoihin myös itsenäisesti. Pakettia voidaan käyttää kouluissa monipuolisesti eri oppiaineiden materiaalina sekä osana Myllykolun ja Töllinmäen museovierailuja. 

Opetuspaketti tutustuttaa hämeenkyröläisen Nobel-kirjailijan F. E. Sillanpään lapsuuteen ja nuoruuteen. Aihetta lähestytään Eemeli-pojan näkökulmasta, miten hän koki ympäröivän maiseman, joka oli hänelle rakas ja johon hän palasi aina uudelleen. Hämeenkyrön - ja erityisesti Myllykolun - maisema on kohonnut Sillanpään kirjallisen tuotannon kautta kansallismaisemaksi. Eemelin opintie -opetuspaketti on päivitetty ja uudistettu versio vuonna 1988 laaditusta F. E. Sillanpään opetuspaketti ala-asteita varten -materiaalista, jonka ovat koonneet Marja Lepola, Sulo Nenonen ja Eila Perkiömäki.

EMMAn etäopetusmateriaali kouluille

Tältä sivulta löydät materiaalia ja tehtäviä etäopetuksen tueksi sekä omaan oppiaineeseen sovellettavaksi. Tehtävissä hyödynnetään EMMAn tuottamia taiteilijahaastatteluja ja kuvia taideteoksista. Aineistosta on tehty myös ruotsinkielinen versio: Distansundervisningsmaterial för skolorna. Tuotanto: EMMA - Espoon modernin taiteen museo

En resa till det gamla Fiskars

När grundades Fiskars bruk? Vilka yrken behövdes i bruket?Varför användes gemensamma bagarstugor? När fick arbetarbarnen gå i skola?Det här lilla läropaketet för er på ett äventyr till det gamla Fiskars, till slutet av 1800-talet. I slutet på filen finns det uppgifter som är lämpliga för lågstadieelever. Läropaketet är gjort av Fiskars museum.

Esihistoria materiaali- ja tehtäväpaketti

Elämä esihistoriallisella ajalla oli aika erilaista kuin nykyelämä. Suurin ero lienee elämäntavassa sekä esineissä ja niiden materiaaleissa, jotka esihistoriallisella ajalla olivat käsin luonnonmateriaaleista tehtyjä. Yhteisiäkin piirteitä ja esineitä löytyy - jopa jokaisen kotoa. Suomen kansallismuseon avoin museo -verkkosivulta löytyy tuhti paketti tietoa ja tehtäviä esihistoriasta kouluopetukseen. Tuotanto: Kansallismuseo

Espoo sisällissodassa -aineistopaketti

Sivustolle on koottu linkkejä Suomen sisällissotaan liittyvien avointen aineistojen pariin sekä Espoon kaupunginmuseon kokoelmissa olevia sisällissotaa koskevia aineistoesimerkkejä. Tuotanto: Espoon kaupunginmuseo

Francesca Woodman: Enkelinä olemisesta
Suomen valokuvataiteen museon koostaman materiaalin tehtävät pyrkivät innostamaan etsimään uusia näkökulmia taidevalokuvaan, sen katsomiseen sekä omaan kuvalliseen tekemiseen. Osa tehtävistä käsittelee valokuvaa yleisemmin, osa kiinnittyy juuri tähän näyttelyyn.Näyttelyn teemoja taustoittavaan materiaaliin kannattaa tutustua jo ennen näyttelyvierailua, ja sitä voi hyödyntää sen aikana. Se toimii myös taustoituksena tehtävämateriaalille, josta löytyy sekä keskustelutehtäviä että luokassa toteutettavia tehtäviä.Tehtävät on jaoteltu ikäryhmittäin, mutta on sallittua ja suotavaa soveltaa niitä oppilaiden lähtötasot ja kiinnostuksenkohteet huomioiden. Tehtävissä käsiteltäviä teemoja ovat mm. valokuvaustekniikka, surrealismi, antiikki ja kehollisuus. Tehtäviä sopivat hyödynnettäviksi opetuksessa myös näyttelyn päättymisen jälkeen.

För barn: Inspiration

I Inspirationsserien publiceras material och uppgifter för lärare, barn och familjer på svenska. Lärare kan använda sig av materialet i sin bildkonstundervisning, och familjer kan jobba tillsammans hemma. Uppgifterna baserar sig på verk i Pro Artibus samling.Produktion: Pro Artibus

Helsingin kaupunginmuseo
Finna Luokkahuoneen aineistokokonaisuuteen on valittu kuvia 1950-luvun Helsingistä. Kuvat heijastavat ajan yhteiskunnallisia muutoksia, jotka puolestaan näkyivät ihmisten arjessa. Helsinki kasvoi 1946 alueliitoksessa ja väkimäärä lisääntyi. Syntyi uusia asuinalueita. Monet maaseudun nuoret muuttivat kaupunkiin paremman toimeentulon toivossa. Pula-aika päättyi ja elintason noustessa kulutuskin kasvoi. 1950-luku oli yhteiskunnallisesti ristiriitaista aikaa, mutta toisaalta oli monia yhdistäviä ja kohottavia kokemuksia kuten olympialaiset 1952 ja Armi Kuuselan valinta Miss Universumiksi samana vuonna. Urho Kekkonen aloitti presidenttikautensa 1956.

Lapsia ja nuoria oli paljon, mikä heijastui yhteiskuntaan erilaisina paineina. Nuorisotiloja ei juuri ollut ja nuoret viettivät aikaa kaupungilla ja kävivät elokuvissa tai tansseissa. Seurakunta, partio ja puolueiden nuorisojärjestöt tarjosivat vakavamman aatteellisen vaihtoehdon. 1950-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa syntynyt nuorisokulttuuri saavutti Helsingin. Nuoret alkoivat erottautua pukeutumisella, puhetavalla, käytöksellä ja kulutustottumuksilla. Nuoret eivät kuitenkaan olleet yhtenäinen joukko.
Ops L1, L2, L4, L5, yläkoulu, 2. aste historia, yhteiskuntaoppi, kotitalous.

Helsingin kaupunginmuseon tehtäväsuunnistus: Hessu Harmaalokki Silakkamarkkinoilla
Hessu Harmaalokki Silakkamarkkinoilla, Thinglink-tehtäväsuunnistus. Suunnistus soveltuu alakoululaisille suoritettavaksi itsenäisesti tai aikuisen kanssa. Helsingissä on ollut syksyisin silakkamarkkinoita vuodesta 1743. Kauppatori ja satama-allas täyttyvät kalan ja kalatuotteiden myyjistä ja ostajista. Helsingin kaupunginmuseossa on laadittu Thinglink-pohjainen lapsille soveltuva tehtäväsuunnistus, joka johdattaa Hessu Harmaalokin kuvitteellisesti Kauppatorilta Lasten kaupunkiin Senaatintorin nurkalle. Matkan varrella avautuu tehtäviä, jotka avaavat Silakkamarkkinoiden historiaa. Suunnistuksen voi suorittaa missä vain, vaikka omassa koulussa. Sen suorittamiseen kuluu arviolta 20-30 minuuttia. Ops: L1, L2, L4, L5, historia, ympäristöoppi
Lisätiedot: hkm.peda@hel.fi
Thinglink-suunnistus avautuu omalla medialaitteella oheisesta linkistä.

Hirvikoski - loimaalainen kylä ikkunana historiaan

Hirvikoski 1600-1700-luvuilla on oppimiskokonaisuus, joka käsittää museoympäristössä toteutettavan tutkimustyöpajan sekä verkkoaineiston. Verkkosivut soveltuvat historian tekstitaitojen ja Suomen 1600- ja 1700-lukujen historian opiskeluun myös itsessään. Tuotanto: Suomen maatalousmuseo Sarka

Hotelli- ja ravintolamuseo / Teatterimuseo
Opetus- ja kulttuurimuseon rahoituksella järjestetty projekti Työpajatarjotin tarjoaa Teatterimuseon sekä Hotelli- ja ravintolamuseon sisällöistä tehtyjä työpajoja, joita voi tilata koululle maksutta. 

Kappas, kakkaa! -vinkkimateriaali
KAPPAS, KAKKAA! Mitä jätökset kertovat ja voiko niistä olla jotakin hyötyä? Vain harvoin tulemme ajatelleeksi kakan merkitystä ympäristössämme, vaikka törmäämme siihen usein luonnossa kulkiessamme ja olemme käyttäneet sitä vuosisatojen ajan hyödyksi esimerkiksi lannoitteena.

Turun biologisen museon Kappas, kakkaa! -näyttelyn osana tuotetun vinkkimateriaalin tarkoituksena on innostaa lähtemään tutkimusretkille erilaisiin ympäristöihin ja toisaalta herättää pohtimaan kakan monia merkityksiä. Materiaali sisältää tietoa ja toimintavinkkejä eri ikäisille oppijoille ja tarjoaa näkökulmia laidasta laitaan. Tehtävävinkit soveltuvat hyvin monialaiseen opetukseen.

Karanteenikirjeet -kampanja

Osallistu #karanteenikirjeet-kampanjaan! Eristäytymisen ja tylsistymisen ehkäisemiseksi Postimuseo haastaa kaikki suomalaiset kirjoittamaan kirjeen. Fyysinen kirje on oivallinen tapa piristää eristäytynyttä lähimmäistä ja riskiryhmiin kuuluvia. Ennen kaikkea paperinen kirje on henkilökohtainen viesti siitä, että pidämme huolta ja välitämme toinen toisistamme. Kirje auttaa myös muistamaan poikkeuksellista aikaa ja jättää siitä ainutlaatuisen jäljen jälkipolvien ihmeteltäväksi. Kirjeen voi kirjoittaa yksin tai sen tekemiseen voi osallistua koko perhe. Posti kuljettaa kirjeen perille tai sen voi käydä tiputtamassa naapurin luukusta. Vaikka koronavirus ei nykytiedon mukaan tartu kirjeitse, muistetaan pitää turvallinen etäisyys muihin! 

Voit myös kirjoittaa kirjeen koronakriisistä selvinneelle tulevaisuuden minälle. Laita kirje talteen ja lue se muutaman vuoden kuluttua henkilökohtaisena viestinä menneisyydestä. Halutessasi voit jakaa kuvan kirjeestä tai kirjoitushetkestä somessa tunnuksella #karanteenikirjeet. Näin tekemällä kannustat myös muita osallistumaan kirjoitustalkoisiin. Ethän kuitenkaan jaa kuvassa kenenkään henkilökohtaisia tietoja. Tarkemmat ohjeet kampanjasta ja kirjemateriaalit löydät ylläolevasta linkistä. Sivulla on opetusmateriaalia liittyen korttien ja kirjeiden kirjoittamiseen. Tuotanto: Postimuseo

Keittiö, kodin sydän -kokonaisuus

Ainolan verkkosivuilla olevan Keittiö, kodin sydän -kokonaisuuden avulla voit tutustua Ainolan keittiöön, ruokakomeroon ja kellariin. Sivulla on linkit Hotelli- ja ravintolamuseon tuottamiin Suomi syö ja juo -artikkeleihin, jonka avulla voit syventää tietojasi suomalaisesta ruokakulttuurista. Aineiston avulla voi pohtia miten ruuan tuottaminen, valmistaminen ja syöminen ovat muuttuneet. Millainen keittiö Ainolassa oli? Entä sinulla kotona? Miltä tuntuisi, jos kotona ei olisi jääkaappia tai sähköhellaa - tai vesihanaa? Entä, jos kaikki ruoka pitäisi viljellä itse? Tuotanto: Ainola museo

Keskiaika -opetuspaketti

Keskiajalla tarvittiin monenlaista osaamista. Kädentaidot olivat välttämättömiä esineiden tekemiseksi ja korjaamiseksi. Esineet tehtiin kestäviksi, niitä korjattiin, muokattiin ja käytettiin lopuksi materiaalina uudelleen. Nykypäivän kierrätys, tuunaaminen ja modaaminen eivät paljon eroa keskiajan toiminnasta.Vaikka keskiajasta onkin säilynyt kirjoitettua tietoa meidän päiviimme saakka, vain harva osasi tuolloin lukea ja kirjoittaa. Suomen kirjoitetun kielen luoneen Mikael Agricolan kerrotaan sanoneen, että jokaisen pitäisi pystyä lukemaan omalla äidinkielellään. Mitä sinä ajattelet oman kielen ja lukutaidon merkityksestä? Oppimateriaalissa keskiaikaa käsitellään eri näkökulmista Suomen kansallismuseon kohteita hyödyntäen. Tuotanto: Kansallismuseo

Keskiaika Vantaalla -luento

Vantaan kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto pitää kotiseudun historiatunnin 4. - 6.-luokkalaisille. Aiheena on keskiaika Vantaalla. Andreas kertoo, millaisia jäänteitä keskiajasta voi löytää tutkimalla esimerkiksi karttoja, paikannimiä tai maakerroksia. Miksi Uudenmaan vaakunassa on vene? Miksi pääkallolla on kolo hampaiden välissä? Keitä olivat pahamaineiset Vitaaliveljet? Mistä tulee taikasana hokkuspokkus? Tuotanto: Vantaan kaupunginmuseo

Kotiseutuni 

Serlachius-museoiden kokoelmista valitut kuvat esittelevät Mäntän ja Vilppulan rakennettua ympäristöä. Tutustu myös kuviin liittyviin tehtäviin ja kuvia taustoittavaan materiaaliin. Kokonaisuuteen valitut kuvat kertovat elävästi paikkakunnan historiasta ja nostavat esiin ympäristössä tapahtuneita muutoksia, jotka arkielämässä jäävät usein huomaamatta. Tutun ympäristön muutokset heijastelevat yhteiskunnan muuttumista laajemminkin. Kuvat auttavat pohtimaan sitä, miten elämänmeno paikkakunnalla on muuttunut. Kotiseutuni-aineistossa on tehtäviä ja pohdintamateriaalia, mutta kuvia voi tutkia myös ilman niitä. Vastausesimerkkejä kysymyksiin voi pyytää Serlachius-museoista: info@serlachius.fi. Tuotanto: Serlachius-museot.

Kulttuuriperintö -opetuspaketti

Kulttuuriperintö on sukupolvelta toiselle siirtyviä tietoja, taitoja ja tapoja. Kulttuuriperintöä voidaan pohtia niin ihmiskunnan tasolla kuin paikallisen yhteisön merkittävien asioiden kautta. Kulttuuriperintö on myös yhteiskunnan voimavara, joka kuuluu kaikille. Tutustu Kansallismuseon kokoamaan kulttuuriperintöön perehdyttävään materiaalipakettiin ja tehtäviin! Tehtävissä pohditaan muun muassa sitä, mikä on Kansallisaarre sekä Kalevalaa osana suomalaista kulttuuriperintöä. Tuotanto: Kansallismuseo

Koulujen kulttuuri- ja liikuntakanava

Koulujen kulttuuri- ja liikuntakanava TV4 tarjoaa virtuaalisia museokierroksia, kirjavinkkejä, taiteilijahaastatteluja ja työpajoja livenä verkossa. Osassa materiaalista on myös chat-vaihtoehto, jolla oppilaat saavat osallistua keskusteluun. Kanava on tarkoitettu Tampereen seudun koululaisille, mutta on avoin kaikille. Kanavan tarjoaa Tampereen kaupunki.

Kukako - Kulttuuria kaikista kolkista

Suomen käsityön museon Kukako-hankkeen tuloksena internetissä on avattu keväällä 2010 vuorovaikutteinen sivusto, jota voidaan hyödyntää koulujen kulttuuriperintöopetuksessa. Sivuston tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan omaa ja kunnioittamaan toisten kulttuuriperintöä. Tuotanto: Suomen käsityön museo.

Kunnes kuolema erottaa -tehtäväpaketti opettajille

Tehtäväpaketti sisältää peruskoululaisille suunnattuja tehtäviä hääaiheisen Kunnes kuolema erottaa -näyttelyn teemavideoiden ympärille. Tehtävissä käsitellään häitä, perhettä ja avioliittoa mm. perinteiden, tasa-arvon ja kulutuksen näkökulmista. Jokaisesta teemasta on kolmenlaisia tehtäviä. Voit käyttää kaikkia tehtäviä sellaisenaan tai muokata niitä vapaasti opetukseen sopiviksi. Tuotanto: Hämeenlinnan kaupunginmuseo.

Kurkistus keskiaikaan -verkko-opetusmateriaali
Tehtävien tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan todellisen maailman ilmiöitä ja teemoja kokonaisuuksina ja huomaamaan niiden merkitys nykypäivässä. 

Kuvallinen katsaus Suomen arkkitehtuurin historiaan
Oppimateriaalipaketti antaa tiiviin kokonaiskuvan suomalaisen arkkitehtuurin historiasta. Paketti on maksuton. Se sopii hyödynnettäväksi itsenäisesti tai osana opetusta. Tuotanto: Arkkitehtuurimuseo

Kymmenen avainta arkkitehtuuriin

Apukysymykset auttavat alkuun minkä tahansa rakennuksen tarkastelussa. Paketti on maksuton. Se sopii hyödynnettäväksi itsenäisesti tai osana opetusta. Tuotanto: Arkkitehtuurimuseo

Kädet multaan! Koulukasvimaa alakoululaisille

Sagalundin museon ja lastenkulttuurikeskuksen koulukasvimaakokemukset menetelmäoppaan muodossa. Oppaasta löytyvät neuvot lapsille sopivien lajien valintaan, kasvimaan hoitoon, sadonkorjuuseen ja kompostointiin. Koulukasvimaatoiminta sidotaan myös ympäristö- ja kulttuuriperintökasvatukseen laajemmin. På svenska: Har du Gröna fingrar? Skolträdgård för lågstadiebarn. Tuotanto: Sagalundin museo ja lastenkulttuurikeskus

Lajituntemuksen oppimisympäristö

Opiskele ja ihastele kasveja, hyönteisiä, sieniä, sammalia ja jäkäliä. Lajintuntemuksen oppimisympäristöön Pinkkaan on koottu eri käyttäjäryhmien tarpeisiin muokattuja tietopaketteja ja yliopisto-opiskelijoille suunnattuja opinto­kokonaisuuksia – virtuaalisia näytepinkkoja. Tuotanto:  Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

Lelumuseon virtuaaliopastukset ja tehtävät

Etäopastuksia ja niihin liittyviä tehtäviä alakoululaisille Lelumuseon Menopelileikki-erikoisnäyttelyyn ja Laiva on lastattu leluilla -perusnäyttelyyn. Materiaali täydentyy huhtikuun 2020 aikana. Toteutus: Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä

Lentoliikenne ja ilmastonmuutos

Lentoliikennettä ja ilmastonmuutosta käsittelevä aineisto koostuu taustoittavasta tietopaketista ja matkasuunnittelupelistä. Se on suunnattu erityisesti yläkouluille ja lukioihin. Pelin pohjana ovat roolikortit, jotka perustuvat erilaisiin matkasuunnitelmiin ja matkustajarooleihin. Peliin kuuluu matkalaskuri, jonka avulla eri matkavaihtoehtojen hintaa, kestoa ja ilmastovaikutuksia voi vertailla. Pelissä oppilaat laativat pienryhmissä matkasuunnitelman hyödyntäen eri liikennevälineitä. Pelin voi toteuttaa omatoimisesti opettajan johdolla pienryhmissä, ja tehtävät sopivat myös etätyöskentelyyn. Tuotanto: Suomen Ilmailumuseo

Linnat -opetuspaketti

Linnoja on rakennettu Suomeen keskiajalta lähtien. Monia linnoja rakennettiin ja laajennettiin satojen vuosien ajan. Näitä rakentamisen eri vaiheita voi linnoista nähdä vielä tänäkin päivänä. Linnoissa on asunut monenlaista väkeä, sillä ne ovat olleet oman alueensa keskuksia, joista käsin alueita on hallittu ja puolustettu. Keskiajalla linnoissa on tarvittu monenlaisia käsityöläisiä suutareista apteekkareihin. Linnojen opetuspaketti tutustuttaa kahteen keskeiseen linnaamme, Hämeen linnaan ja Olavinlinnaan, sekä elämään linnassa vuosisatoja sitten. Kenen linnan asukkaan historia olisi sinun mielestäsi kaikkein kiinnostavin? Tuotanto: Kansallismuseo

Lönnströmin taidemuseon tehtäviä ja aineistoja
Lönnströmin taidemuseon verkkosivuilla on käytettävissä museon nykytaideprojekteihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi nykytaideprojekti Khronoksen talon virtuaalitodellisuusympäristön esittely ja latausohjeet.

Maailman paras koulu
Suomalainen koulu on maailmankuulu. Oppimisympäristökin vaikuttaa oppimisen tuloksiin. Tehtäväpaketti tarjoaa koululaisille välineitä oman rakennetun elinympäristön tarkasteluun. Paketti on maksuton. Se sopii hyödynnettäväksi itsenäisesti tai osana opetusta. Tuotanto: Arkkitehtuurimuseo

Mantan matkassa
Opetuspaketti, jonka avulla on mahdollista tutustua paikallisen kansanparantajan, Tyrvään Mantan elämäntyöhön sekä 1800- ja 1900-lukujen vaihteen terveydenhuoltoon, kansanparannukseen ja paikallishistoriaan. Mantan matkassa on Sastamalan seudun museon opetusmateriaalia.

Markalla merkkareita - 1970-luku tutuksi

Tervetuloa seikkailemaan 1970-luvun Suomeen, jolloin raha oli markka ja sillä saattoi ostaa kioskilta sitkeitä makeisia nimeltään Merirosvoraha. Merirosvorahoja kutsuttiin merkkareiksi ja niitä oli sekä salmiakin- että hedelmänmakuisia. Tältä sivustolta löydät tietoa, tarinoita, tehtäviä, valokuvia ja muuta mukavaa lapsuuteen 70-luvulla liittyvää. Tarinoiden taustalla on muistelukeräykseen vastauksena saatuja kertomuksia. Tämä opetuspaketti on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen ja alaluokkien käyttöön, mutta kuka tahansa on tervetullut mukaan tutustumaan. Kokonaisuus on syntynyt Keski-Uudenmaan kunnallisten museoiden yhteistyössä. Mukana hankkeessa ovat Hyvinkään kaupunginmuseo, Järvenpään taidemuseo, Keravan museo, Mäntsälän museotoimi, Nurmijärven museo ja Tuusulan museo.

Matka menneen ajan Fiskarsiin

Milloin Fiskarsin ruukki perustettiin? Millaisia ammatteja ruukissa tarvittiin? Miksi käytettiin yhteisiä leivintupia? Entä milloin työtätekevät lapset pääsivät kouluun? Tämä pieni opetuspaketti vie menneenajan Fiskarsiin, jossa seikkaillaan pääosin 1800-luvun lopuntunnelmissa. Alakouluikäisille sopivat tehtävät löytyvät tiedoston lopusta. Tuotanto Fiskarsin museo.

Meri ja ihminen -aineistopaketti

Finna Luokkahuoneen Meri ja ihminen -aineistopaketin kanssa pääset tutustumaan Itämereen ja rannikkoalueiden elämään 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään. Aineistopaketti jakautuu viiteen kokonaisuuteen: Saariston monet elinkeinot, Liikkuminen saaristossa, Ihmisen toiminnan vaikutus elinympäristöönsä, Saaristolaiselämää ja Saariston ihmiset. Voit tutustua vain yhteen kokonaisuuteen tai kaikkiin! Jokaisen alateeman tueksi on laadittu tehtäväideoita oppitunneille. Tuotanto: Espoon kaupunginmuseo

Metsäpolku
Taide-, ilmasto- ja ympäristökasvatukseen eri ikäluokille sovellettavissa oleva Metsäpolku sisältää tietoa, pohdinta- ja toimintatehtäviä. Aineisto koostuu kymmenestä osasta, jotka käsittelevät mm. metsän merkitystä, vuodenaikoja, rauhoittumista ja rentoutumista metsässä, metsää Suomen taiteessa, Serlachiusta ja metsää sekä leikin ja satujen metsää. Tuotanto Serlachius-museot.

Mikä meteli – Kiljusen herrasväki kirjallisuuskasvattajana
Julkaisun artikkeleissa pureudutaan Kiljusten innoittamana toiminnalliseen oppimiseen ja kriittiseen pedagogiikkaan koulun ja museon näkökulmista. Julkaisu antaa vinkkejä erityisesti draaman soveltamiseen kirjallisuuden opetuksessa. Lisäksi luvassa on runsaasti ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien kehittelemiseen yhden kirjasarjan, Kiljusen herrasväen tarinoiden pohjalta. Julkaisu on Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin tuotantoa.

Mistä ruoka tulee?

Verkkosivujen avulla tutustutaan ravinnontuotannon perusteisiin. Aineiston kautta tulevat tutuiksi niin viljalajit, maanviljelyn vaiheet kuin kotieläimistä saatavat hyödykkeetkin. Tehtäväosiossa kerrataan ja sovelletaan opittua. Verkkoaineisto on suunniteltu siten, että oppilas voi itse käyttää sitä tabletin tai tietokoneen kautta. Verkkosivut ovat osa Sarka-museon tuottamaa Mistä ruoka tulee -oppimiskokonaisuutta. Tuotanto: Suomen maatalousmuseo Sarka.

Muotoilukasvatuksen työkaluja

Linkin takaa löytyy Designmuseon muotoilukasvatuksen työkaluja opettajille ja vanhemmille. Aineistoja voi hyödyntää oppimateriaalina ja lasten sekä nuorten kanssa yhdessä tekemisessä. Aineistot on toteutettu yhteistyössä Designmuseon kumppanien kanssa. Tuotanto: Designmuseo

Navettakissa näyttelyssä

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa asuva navettakissa Muu-Mau tarjoaa mahdollisuuden tutustua taiteeseen kissan silmin, sekä vinkkaa, mitä voisi tehdä itse kotona. Tuotanto: Seinäjoen taidehalli

Ootko maisemissa -verkkotehtäviä

Tämä verkkojulkaisu liittyy Tunne maisema -näyttelyyn Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011. Sivusto esittelee tarkemmin kymmenen Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen näyttelyssä esillä ollutta maalausta sekä 13 nykytaitelijoiden maisema- ja ympäristöteemaa käsittelevää teosta ja yhden teossarjan. Lisäksi sivustolle on koottu ja linkitetty maisemaan ja ympäristöön liittyviä aineistoja. Sivuston verkko-opetustehtävät soveltuvat peruskoulun 1–9-luokkalaisille. Lisäksi on toiminnallisia tehtäviä ja tehtäviä omatoimiseen työskentelyyn. Sivusto tarjoaa maisema- ja ympäristöasioihin liittyvää pohdittavaa kaikille asiasta kiinnostuneille. Tehtävät on tehnyt Tiina Häkkinen. Tuotanto: Jyväskylän Taidemuseo

Opetusmateriaalia kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin ja Suomen Kirjainstituutin opetusmateriaaleissa on eri-ikäisille oppijoille suunnattuja tehtäväpaketteja, joissa on huomioitu opetussuunnitelman tavoitteet. Teemoina mm. kirjallisuus, sadut sekä kirjojen ja kotimaisen kirjallisuuden kulttuurihistoria. Opetusmateriaalit sisältävät runsaasti taustatietoa, oppimistehtäviä ja toiminnallisia ideoita opetuksen tueksi. Sivustolta löytyy esimerkiksi vinkkejä kirja-arvostelun tekemiseen, luovaan kirjoittamiseen ja tehtäviä liittyen suomen kieleen. Tuotanto: Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi

Oppimista ja tekemistä

Turun museokeskuksen yleisötyön yhteen keräämä ilmiökeskeinen aineisto koululaisille, opettajille ja kaikille iloksi ja hyödyksi. Oiva lisä etäopetukseen kotikouluissa. Sivulle on kerätty tehtävämateriaalia liittyen mm. Turun linnaan, 1800-luvun kaupunkielämään, keskiaikaan sekä luontoaiheista oppimateriaalia. Tuotanto: Turun museokeskuksen yleisötyö

Pienteollisuus Suomessa -aineistopaketti

Finna Luokkahuoneen aineistopaketin kanssa pääset tutustumaan suomalaiseen pienteollisuuteen ja sen kehitykseen 1930-luvulta 1980-luvulle. Tapausesimerkkeinä toimivat Lindholmin saha ja Kauklahden lasi.Tuotanto: Espoon kaupunginmuseo

Ruoka- ja juomakulttuuriin liittyvää etäopetusmateriaalia

Kootusti Hotelli- ja ravintolamuseon materiaaleja, joita voi hyödyntää opetuksessa. Tuotanto: Hotelli- ja ravintolamuseo

Russareita ja eläviä Kuvia -opetusmateriaalipaketti

Hyvinkään kaupunginmuseon Russareita ja Eläviä Kuvia on lainattava opetusmateriaalipaketti yläkoulujen historianopetukseen. Pääpaino paketilla on hyvinkääläisessä 1900-luvun alun vapaa-ajanvietossa: Missä sitä vietettiin, kenen kanssa ja mitä ylipäätään oli vapaa-aika? Oliko se aikaa työn ulkopuolella, jolloin kitkettiin hyötykasvimaata ja korjattiin työkaluja vai irtautumista arjesta tansseissa tai elokuvissa? Tuotanto: Hyvinkään kaupunginmuseo

Kokonaisuuden tarkoituksena on suomalaisten satujen avulla avata ovet mielikuvituksen maailmaan ja kulttuurin satuperintöön. Valittuja satuja on kymmenen ja kullekin on suunniteltu oma toiminnallinen kokonaisuus. Materiaalin on myös tarkoitus innostaa yhteistyöhön kodin ja päiväkodin välillä. Kokonaisuus on Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin tuotantoa.

Savolaisherkut ja arjen antimet – ruokaperinne halki historian

Ruokailu on tapahtuma, joka on täynnä perinteitä ja historiaa. Monet asiat ovat ajan saatossa muuttuneet, mutta samalla vuosisadat ovat jättäneet jälkensä lautasillemme. Tule tutustumaan savolaisen ruoan tarinaan Kuopion kulttuurihistoriallisen museon uudessa Savolaisherkut ja arjen antimet -verkkonäyttelyssä. Voit myös syventyä verkkonäyttelyn teemoihin tehtäväpaketin avulla, joka on suunnattu 5-luokkalasille ja sitä vanhemmille koululaisille. Vastaukset löytyvät pääosin verkkonäyttelyn teksteistä, mutta edellyttävät myös omaa pohdintaa! Opettajat voivat tiedustella mallivastauksia sähköpostitse osoitteesta korttelimuseo@kuopio.fi. Tuotanto: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

Sisällissota pääkaupunkiseudulla -aineistopaketti

Finna Luokkahuoneen aineistopaketin kanssa pääset tutustumaan ensimmäisen maailmansodan sekä Suomen vuoden 1918 sodan merkkeihin ja näyttäytymiseen pääkaupunkiseudulla. Kokonaisuudessa korostuvat erityisesti ensimmäisen maailmansodan linnoitteiden rakentaminen, sisällissodan paikalliset ihmiskohtalot sekä saksalaisten rooli sisällissodan kulussa. Paketin myötä pääset muun muassa tutkimaan vankileirille joutuneen punakaartilaisen kirjettä kotiin ja pohtimaan, miten vallihautoja rakennettiin. Tuotanto: Espoon kaupunginmuseo

Sofia haaveilee, että isona hän voisi työskennellä museossa 
Usein hän livahtaakin Serlachius-museo Göstalle koulun jälkeen tutustuakseen mitä kaikkea se pitää sisällään. Auta Sofiaa selvittämään vastaukset kysymyksiin ja kartuta samalla pisteitäsi tehtäväreitillä! Lasten Gösta, Serlachius-museot

Ateneum on tuottanut kokoelmien klassikkoteoksista kolmetoista lyhytelokuvaa. Kukin elokuva esittelee yhden Ateneumin taideteoksen. Elokuvat näyttävät klassikot uudessa valossa: kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin paljon uutta. Kuvan lisäksi elokuvan kertoja ja rikas äänimaailma johdattavat kiehtovalle elämysmatkalle Suomen taiteen tarinoihin.

Aineisto on suunniteltu opettajien ja muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien aikuisten käyttöön. Aineistoa voi soveltaa eri ikäisille oppilaille ja sitä voi käyttää keskustelun pohjana yhteisen elokuvakokemuksen äärellä muissakin pienryhmissä, vaikkapa kirjastoissa tai perheen kesken. Tuotanto: Ateneum

Suomen tarina -opetuspaketti

Suomi kuuluu nykyään maailman hyvinvoivimpien valtioiden joukkoon. Demokratia, yhdenvertaisuus ja vapaus ovat perustuslailla turvattuja arvoja. Kuitenkin Suomen yli satavuotisen historian aikana tilanne olisi voinut kehittyä täysin toisenlaiseksi useita kertoja, ja nykyinen Suomi voisi olla hyvin erilainen valtio.Tutustu Suomen historiaan! Kansallismuseon tuottamissa oppimateriaaleissa pohditaan sukujuurten lisäksi lapsen oikeuksia, sankarin ja terroristin eroa sekä kirjoitetaan Suomen historiaa uusiksi. Tuotanto: Kansallismuseo

Suomen valokuvataiteen museon Etäopetuksen tueksi -sivu

Suomen valokuvataiteen museon Etäopetuksen tueksi -sivulle on koottu tietoa ja linkkejä erilaisiin museon tarjoamiin digitaalisiin aineistoihin. Sivulta löydät mm. Kuva ois kiva -podcastin, mobiilipelejä, tehtävämateriaaleja sekä kokoelmakuvia vapaaseen käyttöön.Tuotanto: Suomen valokuvataiteen museo

Suomi ennen Suomea -opetuspaketti

Tavallisen talonpojan vaatteet ja esineet olivat usein itse tehtyjä ja materiaalit niihin saatiin läheltä. Harvalla talonpojalla oli kovin paljoa vaatteita, mutta rikkaalla aatelilla oli varaa hankkia useita muodikkaita ja kalliita vaatteita. Suomen alue oli osa Ruotsin valtakuntaa keskiajalta 1800-luvun alkuun saakka. Vuosien 1808-1809 sodan seurauksena Suomi liitettiin Venäjään. Kuninkaan murha olisi etusivun uutinen, mutta miten Suomen sotaa kuvaisi sarjakuva? Oppimateriaalissa käsitellään 1700 – 1800 –lukujen tapahtumia monipuolisesti useille luokka-asteille ja eri aineisiin soveltaen. Tuotanto: Kansallismuseo

T se itse - verkkonäyttely avattiin lokakuun 2000 alussa. Luonnonmateriaaleista ja käsityöstä kertova verkkonäyttely toteutettiin museon kummiluokan avustuksella. Näyttely antaa nimensä mukaisesti myös ohjeita käsitöihin ja askarteluun ja aineksia ajatteluun. Tuotanto: Suomen käsityön museo.

Taidehallin etätehtävät koululaisille

Taidehallin koululaisille suunnatut etätehtävät tutustuttavat Kuntsin kokoelmat -näyttelyyn ja osaan Simo Kuntsin 1960–1970-lukujen aikana keräilemiin nykytaideteoksiin. Teoksiin liittyvät taidetehtävät sopivat kotona tehtäviksi. Tuotanto: Helsingin Taidehalli

Taidekoulu

Serlachius-museoiden taidekoulussa pääset tutustumaan kuvallisiin sommittelukeinoihin, kuten muotoon, viivaan sekä valoon ja varjoon. Tuotanto: Serlachius-museot.


Taidesanasto kouluille

Mitä tarkoittavat mesenaatti, ornamentti ja barokki? Tutustu taiteessa yleisesti käytettyihin termeihin Serlachius-museoiden avoimesti käytössä olevissa sisällöissä. Tuotanto: Serlachius-museot.


Taidetarinoita kouluille

Lähde elämysmatkalle taiteen pariin. Katso ja kuuntele videoita, joissa musiikki ja taideteokset muodostavat ehyen tarinan. Tuotanto: Serlachius-museot.

Taidetestaajat

Amos Rex on mukana valtakunnallisessa Taidetestaajat –hankkeessa. Taidetestaajille räätälöity vierailu ja teos on siirretty kokonaan verkkoon. Työskentelyyn voi osallistua vain Taidetestaajat –organisaation kautta ilmoittautuneet ryhmät, mutta video-opastus on nähtävillä kaikille, ja sitä saa katsoa kuka tahansa. Jos ette ole mukana Taidetestaajissa, voitte silti hyödyntää oppaan kysymyksiä ja tehtäviä omassa etätyöskentelyssänne muulla tavoin. Voitte myös hyödyntää Taidetestaajlle luotua materiaalipakettia, ja räätälöidä siitä itsellenne sopivia tehtäviä.  Opastus suomeksi: Taidetestaajien opastus. På svenska: Konsttestarnas guidning. Tuotanto: Amos Rex.

TAIDEtila-tehtäväsivusto

Porin taidemuseon TAIDEtila-tehtäväsivusto on tarkoitettu kaikenikäisille taiteen nälkäisille: lapsille, aikuisille ja kaikille kotona tekemistä kaipaaville! Pienimmät lapset voivat tehdä tehtäviä yhdessä aikuisen tai vanhemman lapsen kanssa. Tehtävät sopivat myös koulujen ja opettajien etäopetuksen tueksi. TAIDEtila-tehtäväsivustolla pääset tutustumaan Porin taidemuseon ajankohtaisiin näyttelyihin kuvien, videoiden ja tehtäväideoiden kautta. Lisäksi sivustolla hypätään taidekokoelmien keskelle Avoimeen taidevarastoon ja kuunnellaan unia PEDAseinän Toistuva uni -näyttelyssä. TAIDEtilan extroista löytyy tulostettavia tehtäväpostikortteja, TAIDEalias, Veistosvaellus-kartta ja kuvitettu tarina Maire Gullichsenista. Tutki taidetta ja tee itse! Tuotanto: Porin taidemuseo

Taiteilijan katse -tehtävävihko

Taiteilijan katse -tehtävävihko tutustuttaa Kuopion taidemuseon kokoelmanäyttelyyn ja se teoksiin. Tehtävät ovat eritasoisia, toiset on laadittu pienille lapsille, toiset isompien koululaisten pohdittaviksi. Tehtävät syventävät oppilaiden näyttelyvierailua, mutta tehtävävihkon parissa näyttelyyn tutustuminen onnistuu myös etätyöskentelynä. Tehtävät on jaettu näyttelyn teemojen mukaisesti luontoa, kaupunkielämää, muoto- ja ihmiskuvauksia sekä taiteen klassikoita käsitteleviin kysymyksiin. Tuotanto: Kuopion taidemuseo

Tutustumis- ja tehtäväreitti kuvanveistäjä Eemil Halosen elämään ja taiteeseen. Taiteilijan tie kertoo yhden merkittävän suomalaisen kuvanveistäjän tarinan ja samalla innostaa nuoria kuvanveiston ja taidehistorian maailmaan. Tuotanto: Halosten Museosäätiö/Taidemuseo Eemil.

Tee oma pointillistinen maalaus

Kun taiteesta ottaa etäisyyttä, saattaa nähdä jotain uutta! Tässä ohjeet, miten voit tehdä oman pointillistisen maalauksen helposti kotoota. Sisältö on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Tuotanto: Amos Rex.

Tee saippuaa! Kalle Saukkosen saippuatehdas

Kalle Saukkonen (1876–1942) oli hyvinkääläinen liikemies. Hänen toimintansa oli hyvin laaja ja Saukkonen muistetaankin Hyvinkäällä valokuvaamostaan, elokuvateatteristaan, ulkoilmaravintolastaan, luistinradastaan, siirtolaistoiminnastaan ja saippuatehtaastaan. Ole sinäkin kuten Kalle Saukkonen ja tee sinäkin puhdistavaa saippuaa. Tuotanto: Hyvinkään kaupunginmuseo

Tehtäviä koululaisille – Pohjois-Pohjanmaan museo

Pohjois-Pohjanmaan museon tuottamia koululaistehtäviä sekä muuta tehtävä- ja oppimateriaalia liittyen museonäyttelyyn ja Oulun kaupungin historiaan. Tehtäväsivustolla on ladattavissa Eläinten jäljillä -kirjanen, jota voi käyttää esimerkiksi eläinten ja niiden jälkien tunnistamiseen. Tuotanto: Pohjois-Pohjanmaan museo

Tehtäväpaketteja avaruusteeman käsittelyyn

Ota ensimmäiset askeleet luokkasi kanssa maailmankaikkeuteen tutustumisessa - vaikkapa etänä! Observatorio tarjoaa tehtäväpaketteja avaruusteeman käsittelyyn. Tehtävät on laadittu alakouluikäisiä ajatellen, mutta niitä voi soveltaen käyttää myös muun ikäisille. Tuotanto: Helsingin observatorio

Tehtäväpaketti Kartanoiden Kouvola -virtuaalinäyttelyyn

Kiertele Kartanoiden Kouvola -näyttelyssä virtuaalisesti ja etsi vastaukset kysymyksiin! Tuotanto: Poikilo-museot

Tehtäväpaketti Myötä -virtuaalinäyttelyyn

Kiertele Myötä -näyttelyssä virtuaalisesti, inspiroidu taiteesta ja etsi vastauksia kysymyksiin! Tuotanto: Poikilo-museot

Tekniikan museon etätehtäviä

Tekniikan museon näyttelyihin ja sisältöihin voi tutustua myös etänä! Sivustolla on museon livestream-etäopastuksia, askarteluvideoita ja Sähähtävää sähköä -oppimateriaali. Tuotanto: Tekniikan museo

Tervetuloa lasten aikamatkalle entisaikojen tehdaskaupunkiin! 
Kotiapulaisen tehdessä kotitöitä Johannes vilahtaa salaa ulos ja odottaa sinua pääkonttorin edustalla. Tutustu Johanneksen kanssa tehtaan pääkonttorin elämään, tee tehtäviä ja kartuta pisteitäsi! 
Tuotanto Serlachius-museot.

Turun museokeskus
Kurkistus 1600-lukuunIlmiökeskeinen tehtävämateriaali koululaisille, jonka avulla voi syventää tietoa ja ymmärrystä 1600-luvun elämästä ja arjesta.

Työväenasuntomuseo tutummaksi tehtävien avulla
Työväenasuntomuseoon on laadittu tehtäväpaketti suomen kielen opiskelijoille, mutta se soveltuu hyvin muutenkin. Yhdessä museon 360-kuvien kanssa tehtäviä voi tehdä ilman museokäyntiäkin.

Unohtumattomia kirjeitä verkossa -tehtäväpaketti yläkouluille

Tehtäväpaketti kytkeytyy Postimuseon Unohtumattomia kirjeitä verkossa -näyttelyyn. Näyttelyyn on koottu suomalaisten kirjoittamia kirjeitä eri ajoilta. Kirjeet on luettu ääneen ja niitä pääsee selaamaan myös digitaalisina. Tehtävät sopivat mm. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen kohtiin L4–L5: monilukutaito ja tieto- ja viestinteknologinen osaaminen. Niiden avulla voi opetella mm. tekstien tulkintaa ja tuottamista sekä pohtia historiallisia merkityksiä, arvoja, asenteita sekä kokeilla historiallisen aineiston käyttöä. Tuotanto: Postimuseo

Vaatevallankumous

Oppimateriaalia peruskoulun etäopetukseen käsityötunneille. Vaatteiden alkuperään, materiaaleihin ja huoltamiseen liittyviä tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi agenttitehtävän ja haasteen sekä visan muodossa. Mukana on myös roolipeli, jossa voi eläytyä vaateteollisuuden työntekijäksi. Materiaalin tavoitteena on herättää keskustelua omista kulutusvalinnoista, opettaa tiedonhakutaitoja sekä perehdyttää omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Tuotettu Työväenmuseo Werstaan ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyönä.

Vanda på medeltiden -lektionen

Arkeolog Andreas Koivisto på Vanda stadsmuseum håller en lektion om hembygdens historia för klasserna 4–7. Temat är Vandas medeltid. Andreas berättar hurudana lämningar av medeltiden man kan hitta till exempel genom att utforska kartor, ortnamn eller jordlager. Varför finns det en båt i Nylands vapen? Varför har dödsskallen ett runt hål mellan tänderna? Vilka var de illaberyktade Vitaljebröderna? Varifrån kommer trollkarlens hokus pokus? Pruduktion: Vanda stadsmuseum

Verkkotyöpaja Voyage Pittoresque – Matka maisemaan

Aineen taidemuseon uusittuun Eila-kokoelmanäyttelyyn on toteutettu luovaan tekemiseen kannustava verkkotyöpaja Voyage Pittoresque – Matka maisemaan. Se soveltuu kaikenikäisille etä- ja lähiopetuksessa oleville sekä itsenäiseen työskentelyyn. Verkkotyöpajassa tutustutaan Eila-kokoelmanäyttelyssä esillä olevan viiden taiteilijan teokseen sekä niiden tueksi laadittuun materiaaliin. Materiaali sisältää tietoa, tehtäviä ja kysymyksiä. Tehtävät ovat eri tasoisia helpommasta enemmän pohdiskelua vaativaan. Verkkotyöpajaa voi käyttää luovasti ja poimia tarkastelun kohteeksi yhden tai useamman taideteoksen, käytettävissä olevan ajan mukaan. Tuotanto: Aineen taidemuseo

Viestinviejien matkassa – väritys- ja tehtäväkirja

Postin pitkä historia lyhyesti ja ytimekkäästi väritys- ja tehtäväkirjana. Postin tarinaa on mukava seurata värityskuvien, tehtävien ja lyhyiden tekstien avulla. Väritys- ja tehtäväkirjan on kuvittanut Timo Kokkila ja se on suomenkielinen. Värityskirjan voi ladata ja tulostaa maksutta. Tuotanto: Postimuseo

Viestin viemää -tehtäväpaketti alakouluille

Viestin viemää opetuspaketin avulla alakoululaiset pääsevät miettimään omia viestintätapojaan. Osana tehtäviä koululaiset kirjoittavat kirjeen kaverilleen tai tulevaisuuden minälle. Oppimateriaalit sopivat mm. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen kohtiin L3 ja L5: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä tieto- ja viestinteknologinen osaaminen. Tehtävien aiheina on mm. oppilaiden omat tavat viestiä sekä viestinnän historiallinen muutos. Tuotanto: Postimuseo

Virtuaalinen tutustumismatka Joensuun taidemuseo Onniin
Joensuun taidemuseo Onnin virtuaalisella kierroksella pääsee tutustumaan museon näyttelytiloihin ja esillä oleviin teoksiin, sekä suorittamaan erilaisia tehtäviä teoksiin liittyen. Kierroksella seurana toimii Museokoira Mäyräkoira, jonka löytää tehtävien parista aikaa viettämästä.

Tehtävät on suunniteltu pääosin alakouluikäisille, mutta virtuaalikierros tarjoaa tietoa ja taide-el&