AINEISTOJA OPETUKSEEN
 

Sotahistoria

1940-luku - Kotirintaman arkea Oulussa

Verkkonäyttely sota-ajasta Oulussa. Tuotanto: Pohjois-Pohjanmaan museo.

Generalissimus Suvorov 1730-1800
Näyttely kertoo suuren sotapäällikön kenraali A.V.Suvorovin elämän värikkäistä tapahtumista, hänen voitoistaan taistelukentillä ja työstään Kaakkois-Suomen linnoitusten suunnittelijana ja rakentajana. Tuotanto: Lappeenrannan museot.

Jatkosodan valokuvia

Jatkosodan valokuvia -näyttely oli esillä Lauri Nautelan museossa vuonna 2011, jolloin jatkosodan alkamisesta oli kulunut 70 vuotta. Nyt näyttelyyn voi tutustua verkkonäyttelyssä, joka kertoo Suomen jatkosodasta valokuvien, tekstien ja kenttäpostikirjeiden kautta. Tuotanto: Liedon museo. 

Lietolaiset sodassa - verkkosivusto koululaisille

Sivusto on tarkoitettu yläkoulun ja lukion historian opiskelijoille, ja sivut antavat koululaisille tietoa sodista eri näkökulmista. Katso myös Sota - veteraanien muistoista museon muistiin -sivusto. Tuotanto: Liedon museo.

Mitä jälkeen jää - Lakkautettu lottajärjestö

Moskovan välirauhansopimus sinetöi Lotta Svärd  -järjestön kohtalon. Järjestö lakkautettiin välirauhansopimuksen  21.artiklan nojalla 23.11.1944. Lotat olivat varautuneet järjestönsä  lakkauttamiseen jo aiemmin syksyllä perustamalla Suomen Naisten  Huoltosäätiön, johon Lottajärjestön omaisuutta alettiin siirtää. Piirit  ja paikallisosastot siirsivät omaisuuttaan myös yhdistyksille,  kouluille, seurakunnille ja yksittäisille henkilöille. Lottamuseon  verkkonäyttely käsittelee niitä toimenpiteitä, joihin järjestössä  ryhdyttiin järjestön merkittävän omaisuuden suojaamiseksi sekä syksyn  1944 jälkeisiä tapahtumia. Mitä jälkeen jää -Lakkautettu Lottajärjestö  esittelee autenttista ennen julkaisematonta arkistomateriaalia Lottajärjestön omaisuuden kohtalosta. Tuotanto: Lottamuseo.

Puolustusvoimat 100 vuottta sodan rauhan töissä -virtuaalinäyttely Sotamuseon Maneesissa. Sotamuseon virtuaalinäyttelyissä kävijä pääee tutustumaan tekstien, videoiden ja kuvien avulla tutustumaan Suomen sotahistoriaan sekä nykypäivän puolustusvoimiin. 

Puolustusvoimat 100 vuottta sodan rauhan töissä -virtuaalinäyttely Sotamuseon Tykistömaneesissa. Sotamuseon virtuaalinäyttelyissä kävijä pääee tutustumaan tekstien, videoiden ja kuvien avulla tutustumaan Suomen sotahistoriaan sekä nykypäivän puolustusvoimiin.

Rauhan 1944 jälkeen

Rauhan 1944 jälkeen -verkkonäyttelyyn on koottu 22 teemaa, jotka kuvaavat Suomen sodan jälkeisen yhteiskunnan eheytymisprosessia. Näyttelyssä voi tutustua muun muassa Moskovan välirauhansopimuksen syntyvaiheisiin, valvontakomission toimintaan Suomessa, asekätkentään ja sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin. Tuotanto: Lottamuseo, Lotta Svärd järjestö ja Sotamuseo. 

Sukellusvene Vesikon virtuaalinäyttely
Sotamuseon virtuaalinäyttelyissä kävijä pääee tutustumaan tekstien, videoiden ja kuvien avulla tutustumaan Suomen sotahistoriaan sekä nykypäivän puolustusvoimiin. Myös toisen maailmansodan aikaiseen sukellusveneeseen pääsee tutustumaan virtuaalisesti.

Venäläinen Viapori

Helsingin edustalla sijaitseva Suomenlinna on merilinnoitus, jota alettiin rakentaa Ruotsin vallan aikana vuonna 1748. Sveaborgiksi nimetty linnoitus antautui toukokuussa 1808 Venäjän joukoille ja se siirtyi laivoineen ja linnoituslaitteineen Venäjän keisarikunnalle.Venäläinen aika linnoituksessa kesti vuoteen 1918. Millainen oli venäläinen Viapori – Krepost Sveaborg? Venäläinen Viapori -verkkonäyttely on osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Tuotanto: Suomenlinna