IDEOITA MEDIAKASVATUKSEEN
 

Tavat ja kulttuuri ennen, tänään ja huomenna Sallassa

Viestimme ennen, tänään ja huomenna -toimintamallissa yhdistyy sukupolvien välinen vuorovaikutus ja mediakasvatus museoympäristössä. Toiminnan avulla voidaan käsitellä viestien ja viestinnän muutosta museon kokoelmien kautta: Mikä on viesti? Millaisia erilaisia viestejä on olemassa? Miten viestijä välitetään ja on välitetty? 

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museossa toimintamalli laajeni viestinnän historian, nykypäivän ja tulevaisuuden tarkastelusta yleisemmin tapojen ja kulttuurin käsittelyyn. Toimintamallin otsikoksi tuli Tavat ja kulttuuri ennen, tänään ja huomenna. Museon henkilökunta suunnitteli kokeilun yhdessä kunnan digiopettajan ja kokeiluun osallistuneen luokan opettajan kanssa. Museo kutsui senioreita osallistumaan paikallisen eläkeläisjärjestöön kautta.

Koululaiset ja seniorit tutustuivat museoon yhtä aikaa. 21 oppilasta haastatteli pareittain yhtä senioria yhdestä aihealueesta, josta oppilaat olivat valmistelleet kysymyksiä etukäteen. Aihealueita olivat muun muassa erätaidot (metsästys ja kalastus), metsätyöt, sota-aika ja evakkoon lähtö, leipominen ja ruoanlaitto sekä viestiminen ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi oppilaat olivat tutustuneet tablettien käyttöön digiopettajansa opastuksella. Heidän kanssaan oli myös käsitelty mm. verkosta haettujen kuvien käyttöoikeuksia.

Tableteilla kuvatut seniorien haastattelut olivat alku digitarinalle. Tabletilla myös kuvattiin aiheeseen liittyviä esineitä näyttelyssä. Tarinaa jatkettiin edelleen pienryhmän miettiessä yhdessä, mitä aiheeseen liittyy “tänään”. Oppilas ja seniori kertoivat tästä yhdessä videolle, minkä jälkeen kuvattiin taas asiaan liittyviä yksittäisiä esineitä tai oppilaat etsivät kuvia netistä. Viimeisenä osiona mietittiin yhdessä, mitä aihealue voisi sisältää “huomenna”. 

Haastatteluiden jälkeen oppilaat jatkoivat digitarinan työstämistä pareittain editoimalla kuvattuja videoita ja etsimällä verkosta lisää kuvitusta tarinan tueksi. Tavoitteena oli, että tarinat tuotettaisiin lyhytelokuvan muotoon ja lisättäisiin Youtube-tilille. Näin digitarinat voidaan liittää osaksi museon näyttelyä QR-koodien kautta. 

Katso Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museon esitys kokeilusta Museot mediakasvattajina 2015 -seminaarissa.

 
  • Yhteys opetussuunnitelmiin

     

    Toiminnalla voidaan tukea Esiopetuksen opetussuunnitelman oppimistavoitteita kohdissa Monilukutaitoa ja Minä ja meidän yhteisömme.

     

    Perusopetuksen opetussuunnitelmasta toiminta toteuttaa useita laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, esimerkiksi Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito ja Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.