IDEOITA MEDIAKASVATUKSEEN
 

Viestimme ennen, tänään ja huomenna Forssan museossa

Viestimme ennen, tänään ja huomenna -toimintamallissa yhdistyy sukupolvien välinen vuorovaikutus ja mediakasvatus museoympäristössä. Toiminnan avulla voidaan käsitellä viestien ja viestinnän muutosta museon kokoelmien kautta: Mikä on viesti? Millaisia erilaisia viestejä on olemassa? Miten viestijä välitetään ja on välitetty?

Forssan museossa  toimintamalli oli esikoululaisille ja heidän isovanhemmilleen suunnattu kahden museovierailun kokonaisuus, joka sisälsi myös lapsille annetun ennakkotehtävän. Ennakkotehtävänä lasten tuli ottaa kännykällä, tabletilla tai kameralla kuvia oman kotiympäristönsä viestimistä eli medioista. Lasten ottamat kuvat pyydettiin tuomaan museoon ensimmäisellä käynnillä.

Ensimmäisen museokäynnin aikana lapset ja isovanhemmat tutustuivat museo-oppaan ja opettajan kanssa näyttelyssä esiintyviin viestintävälineisiin. Kierroksen aikana keskusteltiin eri teemoista ja samalla viitattiin näyttelyssä oleviin esineisiin. Kaikissa keskusteluissa otettiin esille historia ja nykypäivä lasten ja isovanhempien omaan elämään liittyen: Mitä media on?  Miten tieto välittyy tänä päivänä, miten ennen? Millaisia kirjeitä tänä päivänä saadaan: laskut, mainokset, postikortit? Miten puhelinta on käytetty isovanhempien nuoruudessa, miten tänä päivänä?

Ennen toista vierailukertaa museo oli valmistanut kullekin lapsi–isovanhempi-parille muistipelin, jonka korteissa oli lasten itse ottamia kuvia kodin viestintävälineistä ja kuvia museon näyttelyssä tai kokoelmissa olevista historiallisista viestintävälineistä. Muistipelin idea oli sekä lapsille että isovanhemmille tuttu, joten pelaaminen käynnistyi innokkaasti. Pelaamisen lomassa jatkettiin keskustelua viestintävälineistä, muisteltiin näyttelyssä olleita esineitä ja vertailtiin nykypäivän viestintävälineitä vanhoihin välineisiin sekä pohdiskeltiin niiden käyttötapoja.

Kahden pelikierroksen jälkeen siirryttiin pohtimaan tulevaisuutta. Tämä tehtiin sadutusmenetelmällä, jossa museon työntekijä ja lasten opettaja toimivat parien saduttajina. Tavoitteena oli miettiä millaista on tulevaisuuden media. Onko olemassa sanomalehtiä, televisiota, radiota ja puhelimia? Missä muodossa tieto siirtyy? Keskustelussa käytettiin apuna myös muistipelin kuvia. 

Katso esitys Forssan museon kokeilusta Museot mediakasvattajina 2015 -seminaarissa.

 
  • Yhteys opetussuunnitelmiin

     

    Toiminnalla voidaan tukea Esiopetuksen opetussuunnitelman oppimistavoitteita kohdissa Monilukutaitoa ja Minä ja meidän yhteisömme.

    Perusopetuksen opetussuunnitelmasta toiminta toteuttaa useita laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, esimerkiksi Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito ja Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.