MUSEOT MEDIAKASVATTAJINA
 

Linkki - museot mediakasvattajiksi -hanke 2014-2016

Linkki - museot mediakasvattajiksi -hanke oli Suomen museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke vuosina 2014-2016. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa museoiden asema mediakasvattajina lisäämällä museoiden ja muiden mediakasvatuksen toteuttajien molemminpuolista tietämystä toistensa toiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista. Yhteistyökumppaneita olivatmuseot, koulut, päiväkodit ja mediakasvatusalan järjestöt.

Hanke kartoitti museoammattilaisten käsityksiä mediakasvatuksesta ja museoista mediakasvattajina. Kartoituksen tuloksia analysoitiin julkaisussa Selvitys museoiden mediakasvatuksesta 2014. Museoammattilaisia, opettajia ja opiskelijoita saatettiin yhteen Linkki-ideotyöpajoissa ja hankkeen järjestämissä seminaareissa. 

Käytännön mediakasvatuskokeiluita tehtiin kolmessa museossa yhteistyössä läheisen koulun tai päiväkodin kanssa. Hankkeen tuloksia esiteltiin Museot ja mediakasvatus -julkaisussa, joka ilmestyi joulukuussa 2015.

Opimuseossa.fi -sivusto on Linkki - museot mediakasvattajiksi -hankkeen tuottama. Linkki-hanketta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.