OPI MUSEOSSA -VIIKKO
 

Vinkkejä Opi museossa -viikon viettoon

Opi museossa -viikon tarkoituksena on kannustaa museoita ja kouluja entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Vuonna 2022 viikon teemana on osallistavuus. Museoita kannustetaan tarjoamaan ohjelmaa ja sisältöjä, joissa korostuvat osallistavat menetelmät.

Museot voivat viikon aikana esimerkiksi:

- Suunnitella yhteistyötä oman lähiympäristön tallentamiseen. Oppilaita voi kannustaa kuvaamaan omaa ympäristöään kännykkäkameroillaan tai muilla mobiililaitteillaan. Museot voivat vastaanottaa aineiston, esitellä sitä ja tallentaa osaksi kokoelmaansa. Samalla oppilaiden kanssa voidaan pohdiskella tallentamiseen liittyviä kysymyksiä.

- Mitä esine kertoo? Pohditaan ja arvioidaan museoesineiden taustoja ja merkitystä eri näkökulmista.

- Tarjotaan koululaisille mahdollisuus haastatella museoväkeä. Tuotetaan artikkeleita ja ideoita oman koulun tai paikkakunnan lehteen. 

- Tuodaan esille museokokoelmien kansainvälistä tai monikulttuurista aineistoa. Miten suomalaiset ovat osallistuneet näiden museokokoelmien keräämiseen ja hankkimiseen?

- Miten museoiden verkkoaineistoja voitaisiin hyödyntää entistä enemmän kouluissa? Otetaan koululaiset ja opiskelijat mukaan arvioitaessa museon tarjoamia verkkopalveluja. Mitä uutta sivuille kaivataan?

Lisäksi museot voivat viikon aikana esimerkiksi:

Tarjota koululaisille ja opiskelijoille ilmaisen sisäänpääsyn. Lisäksi museot voivat järjestää esimerkiksi teemaopastuksia, työpajoja, museosuunnistusta, elokuvaesityksiä, musiikkia, taiteilijatapaamisia tai roolipelejä.

Tiedottaa kouluille ja oppilaitoksille viikosta ja siihen kuuluvasta ohjelmasta. Museoliitto tiedottaa teemaviikosta tiedotusvälineille ja kulttuurialan organisaatioille. Museoiden kannattaa kuitenkin olla yhteydessä paikallisiin kouluihin ja tiedotusvälineisiin. Tiedotuksessa kannattaa käyttää tapahtuman verkkosivuilta ladattavaa kuvamateriaalia. 

Järjestää opettajille suunnatun teemaillan, jossa kerrotaan museon toiminnasta ja opintokäyntien mahdollisuuksista. Jotta museovierailua voidaan hyödyntää opetuksessa parhaalla mahdollisella tavalla, opettajien olisi hyvä tutustua etukäteen museoiden palveluihin. Teemaillan aikana opettajia voidaan innostaa myös jatkuvaan vuorovaikutukseen museon kanssa.

Suunnitella yhteistyössä opintoryhmän kanssa opetusmateriaalia liittyen museokäyntiin. Monilla museoilla on valmiina materiaalia, jota voi hyödyntää opintokäynnin yhteydessä. Opettajat hyödyntävät mielellään materiaalia, jonka avulla museokäyntiä voidaan valmistella ja purkaa opintoryhmän kanssa. 

- Tarkastellaan yhdessä museokokoelmien alkuvaiheita. Kuka on kerännyt museon kokoelmat? Kenen aloitteesta museo on perustettu? Kuka museota ylläpitää, rahoittaa, opastaa, korjaa ja kartuttaa? Pohtikaa yhdessä, ketkä toimivat museon hyväksi. 

- Pohditaan, miten museoiden aihepiiri sivuaa omia juuriani? Etsitään museonäyttelystä yhtymäkohtia omaan ja lähipiirin elämään.

- Tutustutaan museoaarteisiin. Museokäyntiin voi sisältyä vierailu museon säilytystiloihin, kellariin tai vastaaviin paikkoihin, joihin yleisöllä ei yleensä ole pääsyä.

- Etsitään ja valitaan kummi- ja nimikkokouluja, nimikkokokoelmia ja -esineitä. Säännöllistä yhteistyötä tiivistetään valitsemalla koulun oma nimikkomuseo.