IDEOITA MEDIAKASVATUKSEEN
 

MEDIAKASVATUSALAN TOIMIJOITA

Tietoa, näkökulmia ja materiaaleja mediakasvatukseen ja medialukutaidon kehittämiseen.

Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu

Mediakasvatusseuran ylläpitämä palvelu kokoaa ajankohtaisia mediakasvatusaiheisia uutisia, tapahtumia, materiaaleja, hankkeita ja julkaisuja.

AV-arkki 

Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkin ylläpitämä verkkopalvelu tarjoaa helppokäyttöisiä ja hyvin suunniteltuja opetusmateriaaleja lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen. Sivustolle on koottu opetuspaketteja, katsottavia teosesimerkkejä sekä tehtäviä. 

Mediakasvatuskeskus Metka 

Metka on valtakunnallinen mediakasvatuksen järjestö, jonka toiminnan keskiössä ovat lapset, kasvatustyön ammattilaiset sekä vanhemmat. Oppimateriaali tarjoaa ideoita käytännön mediakasvatustyöhön sekä näkökulmia ajankohtaisiin median ilmiöihin. 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU)

MEKU toimii osana Kansallista audiovisuaalista instituuttia ja se edistää kansallista mediakasvatusta. Yksikön sivuilla on oppaita ja käsikirjoja mediakasvatuksesta. 

Kirjastot.fi

Kirjastot.fi on avoin kirjastoverkkopalveluiden kokonaisuus, joka välittää ja kokoaa tietoa sekä näkökulmia myös kirjastojen mediakasvatuksellisesta työstä. 

Opinkirjo  

Opinkirjo turvaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia kasvaa kriittisiksi ja ongelmanratkaisukykyisiksi. Sen mediakasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille valmiuksia tulkita kriittisesti median sisältöjä sekä taitoja osallistua itse yhteiskuntaan median kautta.   

YLE / Mediakompassi 

Mediakompassi on mediakasvatuksellinen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on median ymmärtäminen ja mediataitojen kehittäminen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto / mediakasvatus 

MLL:n mediakasvatustyö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia monialaisesti. Sen tuottamien mediakasvatusaineistojen tarkoituksena on antaa perustietoa mediaan liittyvistä ilmiöistä sekä valmiuksia käsitellä niitä yhdessä lasten ja nuorten kanssa.  

Mediataitokoulu   

MEKUn ylläpitämä Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä sekä vastaa Mediataitoviikon järjestämisestä. Sivusto tarjoaa kattavan tieto- ja tehtäväpankin.

Lastenkulttuuri.fi 

Suomen lastenkulttuurikeskusten valtakunnallinen verkosto. Sen tavoitteena on tuoda lapsilähtöinen ja saavutettava taidekasvatus mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen sekä lisätä hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Menetelmäoppaat tarjoavat tukea lasten ja nuorten mediakasvatukseen.

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran tehtävänä on edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Seura tukee muun muassa kulttuuristen taitojen kehittymistä ja se huomioi kulttuurin moninaisuuden sekä ylläpitää materiaalipankkia Kulttuurin vuosikello.