IDEOITA MEDIAKASVATUKSEEN
 

KOKEMUKSIA MEDIAKASVATUKSESTA MUSEOSSA

Seuraavassa esitellään kolme esimerkkiä, joissa kokeiltiin mediakasvatusta museoympäristöissä. Kokeilut olivat osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Linkki - museot mediakasvattajiksi -hanketta. Oppijat olivat esikoululaisia ja 5-luokkalaisia, mutta esimerkkejä voi soveltaa hyvin eri-ikäisille ja eri luokka-asteille. Kaikissa kokeiluissa tärkeää oli oppijoiden itse tekeminen ja omat tulkinnat. 

Viestimme ennen, tänään ja huomenna Forssan museossa 

Viestimme ennen, tänään ja huomenna -toimintamallissa yhdistyy sukupolvien välinen vuorovaikutus ja mediakasvatus museoympäristössä. Toiminnan avulla voidaan käsitellä viestien ja viestinnän muutosta museon kokoelmien kautta: Mikä on viesti? Millaisia erilaisia viestejä on olemassa? Miten viestijä välitetään ja on välitetty? 

Tavat  ja kulttuuri ennen, tänään ja huomenna Sallassa

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museossa Viestimme ennen, tänään ja huomenna -toimintamalli laajeni viestinnän historian, nykypäivän ja tulevaisuuden tarkastelusta yleisemmin tapojen ja kulttuurin käsittelyyn.

Minä kuvassa Sinebrychoffin taidemuseossa

Minä kuvassa - toimintamallin keskiössä on kuva ja taidekokoelmat. Siinä oppijat tarkastelevat eri aikakausien muotokuvia, vertailevat niitä ja pohtivat miten ihmisen kuvaamisen ja itsensä kuvaamisen tapa on muuttunut. Toimintamallin kautta on mahdollista käsitellä myös sellaisia teemoja kuten median luomat ulkonäköpaineet, ihmisen ja itsensä kuvaamisen trendit eri aikoina sekä identiteetin rakentuminen. 

Museoiden avoimet digitaaliset aineistot opetuskäytössä 

Suomen valokuvataiteen museo ja Helsingin yhteislyseo toteuttivat keväällä 2015 projektin, jossa hyödynnettiin Valokuvataiteen museon verkossa julkaisemia I. K. Inhan (1865–1930) Helsinki-aiheisia valokuvia kuvataiteen ja estetiikan kursseilla. Valokuvataiteen museon ja Helsingin yhteislyseon projekti on esimerkki toiminnasta, jossa museon kokoelmia voidaan hyödyntää sitomatta työskentelyä fyysisesti museoon.