IDEOITA MEDIAKASVATUKSEEN
 

Tämä osuus tarjoaa ideoita ja apuvälineitä, joita opettajat ja museoammattilaiset voivat käyttää mediakasvatustyössään sellaisenaan tai soveltaen. 

Kokemuksia mediakasvatuksesta museossa

Sivustolla esitellään kolme esimerkkiä, joissa kokeiltiin mediakasvatusta museoympäristöissä. Kokeilut olivat osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Linkki - museot mediakasvattajiksi -hanketta. Oppijat olivat esikoululaisia ja 5-luokkalaisia, mutta esimerkkejä voi soveltaa hyvin eri-ikäisille ja eri luokka-asteille. Kaikissa kokeiluissa tärkeää oli oppijoiden itse tekeminen ja omat tulkinnat. 

Julkaisuja ja videoita museoiden mediakasvatuksesta

Sivustolla on luettavissa ja ladattavissa Linkki - museot mediakasvattajiksi -hankkeen julkaisut Selvitys museoiden mediakasvatuksesta 2014 sekä Museot ja mediakasvatus (2015). Joulukuussa 2015 järjestetyn Museot mediakasvattajina 2015 -seminaarin tallennetut puheenvuorot ovat myös katseltavissa tällä sivustolla. Seminaarin pääpuhujana oli professori Kristiina Kumpulainen, joka tarkasteli puheenvuorossaan leikillistä ja luovaa oppimista muun muassa museoympäristöissä. Seminaarin puheenvuoroissa kuultiin myös esimerkkejä museoiden, koulujen ja päiväkotien mediakasvatusyhteistyöstä, alueellisen yhteistyön mahdollisuuksista sekä pohdittiin avointen aineistojen hyödyntämistä opetuksessa.

Mediakasvatusalan toimijoita

Kooste mediakasvatusalan toimijoista, joiden verkkosivustoilta löytyy tietoa, näkökulmia ja materiaaleja mediakasvatukseen ja medialukutaidon kehittämiseen.