AINEISTOJA OPETUKSEEN
 

Aineistoja opetukseen kokoaa yhteen museoiden vapaasti käytettäviä valokuvia, taidekuvia ja filmimateriaalia. Museoiden tuottamat pelit, virtuaalikierrokset ja verkkonäyttelyt sekä oppaat on eritelty omiksi kokonaisuuksikseen.

Museoiden avoimet sisällöt

Monet museot ja kulttuuriorganisaatiot ovat avanneet kuva-aineistojaan ja ne ovat käytettävissä verkon välityksellä vaikkapa luokkahuoneesta käsin. Museoiden avoimet sisällöt ovat avoimella käyttölisenssillä verkossa julkaistuja käyttövapaita aineistoja: historiallisia valokuvia, esinekuvia, taidekuvia sekä arkisto- ja filmimateriaalia.

Pelit

Pelejä voi käyttää oppimisen tukena ja niitä voi hyödyntää osana opetuksen tehtäväkokonaisuuksia. Linkit johtavat museoiden tuottamiin peleihin ja pelillisiin sisältöihin. Pelit tarjoavat mahdollisuuksia mediakasvatuksellisen näkökulman hyödyntämiseen. 

Verkkonäyttelyt ja virtuaalimuseot

Museoiden tuottamat verkkonäyttelyt tarjoavat verkon kautta käytettävää oppimateriaalia ja tarinoita historiasta, taiteesta, rakennusperinnöstä ja mielenkiintoisista henkilöistä. Virtuaalimuseolla puolestaan tarkoitetaan verkkoon rakennettua virtuaalista museokierrosta, jonka avulla voi vierailla museossa vaikkapa koululuokasta käsin.

Alasivulle on koottu lapsille ja nuorille merkityksellisiä kulttuuriperintöön, lähiympäristöön, historiaan ja taiteeseen liittyviä sisältöjä. Mobiilioppaat ja -reitit on toteutettu yhteistyössä museoiden ja koulujen kanssa.

Museoiden tuottamat oppaat ja tehtävämateriaalit

Museoissa tuotetaan aineistoja oppimisen tueksi. Oppaat tarjoavat erilaisia näkökulmia muun muassa kulttuurin, historian ja ilmiöiden ymmärtämiseen sekä opetukseen suunnitteluun.