AINEISTOJA OPETUKSEEN
 

Aineistoja opetukseen kokoaa yhteen museoiden vapaasti käytettäviä valokuvia, taidekuvia ja filmimateriaalia. Museoiden tuottamat pelit, virtuaalikierrokset ja verkkonäyttelyt sekä oppaat on eritelty omiksi kokonaisuuksikseen.


Virtuaalimuseot ja -opastukset

Virtuaalimuseolla tai -opastuksella tarkoitetaan verkkoon rakennettua virtuaalista museokierrosta, jonka avulla voi vierailla museossa vaikkapa koululuokasta käsin.

Museoiden avoimet sisällöt

Monet museot ja kulttuuriorganisaatiot ovat avanneet kuva-aineistojaan ja ne ovat käytettävissä verkon välityksellä vaikkapa luokkahuoneesta käsin. Museoiden avoimet sisällöt ovat avoimella käyttölisenssillä verkossa julkaistuja käyttövapaita aineistoja: historiallisia valokuvia, esinekuvia, taidekuvia sekä arkisto- ja filmimateriaalia.

Pelit

Pelejä voi käyttää oppimisen tukena ja niitä voi hyödyntää osana opetuksen tehtäväkokonaisuuksia. Linkit johtavat museoiden tuottamiin peleihin ja pelillisiin sisältöihin. Pelit tarjoavat mahdollisuuksia mediakasvatuksellisen näkökulman hyödyntämiseen. 

Verkkonäyttelyt

Museoiden tuottamat verkkonäyttelyt tarjoavat verkon kautta käytettävää oppimateriaalia ja tarinoita historiasta, taiteesta, rakennusperinnöstä ja mielenkiintoisista henkilöistä. 

Museoiden tuottamat oppaat ja tehtävämateriaalit

Museoissa tuotetaan aineistoja oppimisen tueksi. Oppaat tarjoavat erilaisia näkökulmia muun muassa kulttuurin, historian ja ilmiöiden ymmärtämiseen sekä opetukseen suunnitteluun.

Mobiilioppaat 

Alasivun kautta pääset tutustumaan Seinätön museo -palvelun mobiilioppaisiin. Palveluun on koottu  esimerkiksi lapsille ja nuorille merkityksellisiä kulttuuriperintöön, lähiympäristöön, historiaan ja taiteeseen liittyviä sisältöjä.